Pareltjes

Maak kennis met onze expertise. Deze expertise parels komen voort uit wat er in het veld ontwikkeld en uitgetest is.

Zo zorgen professionals binnen het onderwijs met een passie voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervoor dat kennis, ervaringen m.b.t. dat wat werkt uitgewisseld wordt.

Meer weten? Of zelf een parel aanleveren? Mail naar info@gespecialiseerdonderwijs.nl